Vara Konserthus

Plats! fick prestigeuppdraget att uppdatera Vara Konserthus varumärke inför invigningen av den nya scenen Sparbanken Blackbox. Sedan starten 2003 har konserthuset hänfört kultur-Sverige med sin unika geografiska placering och möjlighet att erbjuda högkvalitativ scenkonst i en typ av område där detta utbud generellt saknas. Upptagningsområdet täcker en 65 km radie från Vara och har 270 000 invånare.

Första akten i vårt uppdrag handlade om att inventera varumärket med hjälp av workshops och undersökningar. Gapet mellan identitet och image sattes i rampljuset och analyserades. Insikterna gav oss strategiska riktlinjer om hur varumärket ska regisseras för att nå önskat läge.

Den nya varumärkesstrategin hade sedan en central roll i uppdragets andra akt. En grafisk identitet och kommunikationsplattform utvecklades för att återspegla en seriös verksamhet som är sympatisk, avslappnad och präglas av öppenhet. Det lekfullt karaktäristiska uttrycket syftar till att skapa nyfikenhet hos fler än den typiska kulturkonsumenten, eftersom Vara Konserthus brinner för att tillgängliggöra scenkonst för alla människor i sitt närområde.

Vara Konserthus erbjuder scenkonst i världsklass, oväntat nära dig. Låt föreställningen börja!

Uppdrag
  • Vem: Vara Konserthus
  • Var: Vara, Västgötaslätten
  • Vad: Strategi, Grafisk profil, Inredning, Kommunikation