Köpmännen i Vara Småstad

Hur stärker man småstaden som handelsplats i en tid där e-handeln dominerar och kraven på upplevelse, tillgänglighet och värde i den fysiska handeln är stora? Vi har hjälpt Köpmännen i Vara Småstad att hitta stommen, formen och fasaden för sitt gemensamma ”varuhus”. Med kommunikationslösningen En god handling vill vi mana till eftertanke kring vad som egentligen är en god köpupplevelse och hur våra handlingar påverkar omvärlden.

En god handling betyder att du blir nöjd. Istället för att klicka hem fem par byxor på en höft och sedan returnera alla, får du hjälp att prova ut ett par – som sitter som en smäck. Här är goda råd gratis och du är alltid välkommen att kliva in. Oavsett om det är för att handla, ta en titt eller bara ha ett gott snack.

En god handling är också långsiktig. Köpmännen kan erbjuda det mesta, men värnar om att göra omsorgsfulla val. Att ge dig råd så du kan sköta om det du handlat. Hjälpa till med lagning och reparation om det behövs. Allt för att det ska hålla i längden.

Och givetvis kan du också handla gott i ordets allra mest bokstavliga betydelse. Här finns välsorterade delikatessdiskar, rikskända ostar och berömda bakelser.

Köpmännen i Vara Småstad brinner för det lokala. Genom en god handling bidrar du till att småstaden kan leva och frodas. Se så, stig på för en god handling. Välkommen!

Uppdrag
  • Vem: Vara Köpmannaförening
  • Var: Vara, Västgötaslätten
  • Vad: Strategi - Namn - Grafisk profil - Illustration - Kommunikation
  • Foto: Eveline Johnsson