Foajé & konferens Vara Konserthus

Vårt samarbete med Vara Konserthus har också gett oss möjlighet att gestalta det uppdaterade varumärket rumsligt i delar av lokalerna.

Blackboxens stora foajé används för konferenslunchen dagtid såväl som drinken innan kvällsföreställningen, och möbleringen ska kunna ställas om från sittning för hundra personer till mingel för mångdubbelt fler. Generösa draperier i skiftande nyanser och dekorativa armaturer ger ombonad känsla och karaktär även vid tillställningar som kräver att möblerna skalas ner. Loger och green room har också möblerats i samband med uppdraget.

Konferensrummen Cellon och Fiolen erbjuder plats för vardera 24 personer och har varsin loungeyta. Färger och material är en förlängning av varumärkets skala och tongivande inredningsdetaljer lockar till inspel.

Uppdrag
  • Vem: Vara Konserthus
  • Var: Vara, Västgötaslätten
  • Vad: Inredning
  • Foto: Emma-Klara Sandberg